Backventilsats Ox-Ac med gänganslutning

Brosjyrer
Manualer
Backventilen fungerar som ett komplement till bakslagsskyddet för att förhindra bakströmning av gasen. Om bakströmning sker finns risk att gaserna blandas, detta kan leda till slangexplosion om gasblandningen antänds.

Kontakt Oss

PRODUKTKODER

PRODUKT KODE
Backventilsats D75: R1/4" 3007-0000
Backventilsats S80 / N76: R3/8" 3007-1000
Maskinbrännare (2x Ox, 1x Ac) R3/8 6711-0300