Gasiq SAFE-X 2000 og SAFE-X 1000

Brosjyrer
Manualer
SAFE-X 2000 och SAFE-X 1000 återställningsbart bakslagsskydd

Gasiq SAFE-X2000 är ett bakslagsskydd med flera unika egenskaper. Det är konstruerat för att vara användarvänligt med tydlig indikering av driftläge respektive spärrat läge.

Grönt band indikerar driftläge. Vid bakslag stänger ventilen och gasflödet är spärrat. Återställningsmekanismen är integrerad i konstruktionen. Efter att systemet gjorts trycklöst och orsaken till bakslaget undersökts, återställes SAFE-X 2000 genom att återställningsknappen dras ut tills det gröna bandet framträder.

SAFE-X 2000 har naturligsvis alla säkerhetsfunktioner som man kan begära av ett modernt bakslagsskydd.

* Filter som förhindrar föroreningar att påverka backventilens funktion.
* Flammspärr av sintermetall som stoppar och släcker bakeld.
* Backventil som förhindrar bakströmning.
* Strömningsspärr som automatiskt stänger gasflödet vid genomgående bakslag.
* Termisk smältsäkring som stänger gastillförseln vid överhettning.

SAFE-X 2000 har svenskt godkännande nummer SAQ 2622 och är tillverkad i enlighet med EN-730.
 

Kontakt Oss

PRODUKTKODER

PRODUKT KODE
SAFE-X 2000 Acetylen/bränngaser 3004-0000
SAFE-X 2000 Oxygen 3004-1000
SAFE-X 1000 Acetylen/bränngaser 3005-0000
SAFE-X 1000 Oxygen 3005-1000