MasterTig MLS panel

Brosjyrer
Manualer
MTL, MTX og MTM kontrollpaneler for bruk sammen med Mastertig MLS-maskiner.

MTL-panelene har alle grunnfunksjonene som trengs til MMA- og TIG-sveising.

Eksempler på MTL-panelfunksjoner:

 

 • Kontroll av lysbuedynamikken. Denne innstillingen påvirker Materialtransporten i lysbuen og minsker sveisespruten.
 • Kontroll av bryterfunksjon og gasstest
 • Valg av brennermetode 2T eller 4T
 • Valg mellom HF-tenning og kontakttenning for TIG-sveising
 • For- og ettrstrømning av gass
 • Regulering av opp- og nedtrapping av sveisestrøm

MTX-panelet har alle MTL-panelfunksjonen og i tillegg hurtigpuls- og 4T LOG-funksjoner.

Eksempler på MTX-panelfunksjoner:

 

 • Når 4T LOG-funksjonen brukes, sikrer pilotlysbuen presis igangsetting, og etterlysbuen fyller sluttkraterne og forhindrer sveisefeil.
 • Synergisk hurtigpuls-TIG
 • Kontroll av pulsforholdet, pulsfrekvensen og grunnstrømmen
 • Automatisk TIG-punktsveising

 

MTM-panelet har alle MTX-panelfunksjonene med unntak av 4T LOG-funksjonene. I tillegg har MTMpanelet følgende funksjoner:

 

 • Minneplasser for lagring av innstillinger for enkel og rask tilgang ved behov.
 • Minilog-funksjon for heving og senking av strømnivået under sveisingen ved hjelp av en bryteren

MTZ-panelet har alle MTX-panelfunksjonene og i tillegg Minilog-funksjonen. I tillegg har MTZ-panelet følgende funksjoner:

 • Minilog-funksjon
 • Punktsveisingsfunksjon
 • TIG-puls med langsom puls, hurtig puls og synergisk puls

 

Kontakt Oss

PRODUKTKODER

PRODUKT KODE
MASTERTIG MLS MTL TIG PANEL 6116000
MASTERTIG MLS MTX TIG PANEL 6116005
MASTERTIG MLS MTM PANEL 6116010