Conveyorugn

Vår conveyorugn används ofta i applikationer såsom torkning av färg, härdning av lim, vulkanisering av gummi, krympning, härdning och förvärmning i temperaturer från 40°C upp till 80°C. Den här typ av ugn använder en conveyor (hängbana) som stegmatas för transport av gods genom ugnen. Ugnen har en eller flera värmezoner och kan även levereras med en kylzon vid behov. Ugnen är utrustad med motordrivna luckor vid in- och utmatning samt inspektionsluckor längs med ena ugnssidan vid behov. Conveyorugnen är uppbyggd av en profiljärnstomme och är isolerad med mineralull och superwool. Ugnen är täckt med stålplåt eller rostfri plåt på insidan. En eller flera fläktvärmepaket är monterade på ugnens tak eller vägg för att garantera och säkerställa hög temperaturnoggrannhet. Våra fläktvärmepaket kan enkelt utrustas med spjäll för till- och frånluft för att påskynda kylprocessen och för avledning av farliga gaser såsom rök från olja etc.

Conveyorugnen kan levereras separat eller som en del i en helautomatisk ugnslinje.

Alla våra conveyorugnar är levererade med komplett dokumentation och CE-certifikat enligt LVD, EMC och maskindirektivet.

 

Teknisk specifikation

Temperaturområde: 40-850°C

Matningsspänning: Kundanpassat

– Gas

– Elektrisk

Dimensioner: Kundanpassat

Dörr/Lucka: Kundanpassat

– Pneumatisk

– Elektrisk

Styrsystem: Kundanpassat

– PLC Mitsubishi

– PLC Siemens

Atmosfär: Luft

Typ av loggning: Kundanpassat

– Digital

– Analog

Antal loggande temperaturgivare: Kundanpassat

 

 
 

Kontakt Oss

PRODUKTKODER

PRODUKT KODE