Vagnugnar

Våra vagnugnar används ofta i applikationer såsom anlöpning, glödgning, mjukglödgning, normalisering, avspänningsglödgning, homogenisering och rekristallisation. Ugnskammaren är isolerad med högtemperatur fiberisolering och mineralull. Elementen är upphängda på ugnens sidoväggar för att uppnå en hög temperaturnoggrannhet och enkelt underhåll.

En eller flera cirkulationsfläktar och motordrivna spjäll för kylning är monterade på ugnens tak. Den motordrivna vagnen är uppbyggd av isoleringstegel och eldfast tegel. Vagnugnen har en pneumatisk tätning mellan kammare och vagn. Dörren lyfts och kontrolleras med pneumatik och låses även med pneumatiska lås.

 

Teknisk specifikation

Temperaturområde: upp till 1200°C

Matningsspänning: Kundanpassat

– Elektrisk

– Gas

Luftcirkulation:

– Fläktpaket (upp till 850°C)

– Motordrivna till- och frånluftsspjäll (option)

Dimensioner: Kundanpassat

Dörr/Lucka: Kundanpassat

– Pneumatisk lucka

– Elektrisk lucka

– Manuell dörr

– Skjutdörr

Styrsystem: Kundanpassat

– Industrial PC Furnblog X5 (pekskärm HMI)

 BrainChild Digital Temperaturregulator BTC9100

– PLC (pekskärm HMI)

Atmosfär: Luft

Typ av loggning: Kundanpassat

– Digital

– Analog

Antal loggande temperaturgivare: Kundanpassat


 

Kontakt Oss

PRODUKTKODER

PRODUKT KODE