Vi har innredet eget sveiserom for at kunden om ønskelig skal få prøve de produktene som tilbys.
Det arrangeres sveisekurs for bedriftene, de kan også leie plass og IWS for sertifisering av sveisere.

Vi er også behjelpelige med å tilrettelegge for logging ved sveiseprosedyreprøving (WPQR) etter gjeldende standarder (NS EN ISO 15614-1).

Vi samarbeider med IKM Inspection i Brevik (3-dje part) ved sertifisering av mannskap og sveiseprosedyreprøving.